โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

1 min read

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่  5   มิถุนายน   2561  บริเวณหน้าตึกยอห์นปอลที่ 2 โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงเต้นเพลงอนุรักษ์พลังงาน  พร้อมให้ความรู้เรื่องการลดใช้พลาสติกและโทษจากพลาสติก มีการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล  ซึ่งกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »