โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก

1 min read

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมดังนี้ การละเล่นแบบไทย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระหว่างครูกับนักเรียน แจกแผ่นพับแก่ชุมชนบริเวณโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และชุมชมใกล้โรงเรียน มีการแข่งขันกีฬาภายนอกกับโรงเรียนแสงอรุณในวันเดียวกันนี้ ตรงกับวันสุนทรภู่ ได้มีการสดุดีครูกวีเอกของโลก

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »