โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

Happy Feast Day บาทหลวง เบเนดิกต์ พรชัย แก้วแหวน

1 min read

11 กรกฎาคม 2563

ฝ่ายบุคลากรได้จัดกิจกรรม   HAPPY  FEAST  DAY แด่  คุณพ่อเบเนดิกต์ พรชัย

แก้วแหวน  ณ ลานฟรังซิสฮอลล์    โดย เซอร์คาโรลีน    พันวิลัย คณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงานได้ร่วมกันแสดงความยินดีพร้อมทั้ง มอบของขวัญแด่คุณพ่อในโอกาสวันชื่นชมยินดีนี้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »