กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมดังนี้ การละเล่นแบบไทย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระหว่างครูกับนักเรียน แจกแผ่นพับแก่ชุมชนบริเวณโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และชุมชมใกล้โรงเรียน มีการแข่งขันกีฬาภายนอกกับโรงเรียนแสงอรุณในวันเดียวกันนี้ ตรงกับวันสุนทรภู่ ได้มีการสดุดีครูกวีเอกของโลก