กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งคำขวัญในการรณรงค์เพื่อไม่สูบสูบบุหรี่ในปีนี้ คือ “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” มีการจัดกิจกรรมดังนี้ บอร์ดให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่  ประกวดวาดภาพระบายสี  การแจกแผ่นพับ เอกสารโทษของบุหรี่บริเวณชุมชนใกล้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาและกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ