โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษากำหนดเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565

1 min read

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษากำหนดเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 ในวันอังคารที่ 17พฤษภาคม2565 โดยมีมาตรการการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอน ภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ( COVID-19 ) มีการเปิดเรียนแบบ Onsite 100% ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมปรถมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 6

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »