โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ

1 min read

เด็กชายไตรวิชญ์ แซ่ฟุ้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 จัดโดย บริษัท ยูนิเวิร์ส เอ็กเซลเล็นซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »