โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เข้าร่วมการแข่งขัน “ TREE ON 3 ACADEMIC CONTEST 2019

1 min read

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “ TREE ON 3 ACADEMIC CONTEST 2019 : สนุกคิดวิทยาศาสตร์ ” ณ ศูนย์การค้าทรีออทรี พระราม 3 นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
1.เด็กหญิงดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รางวัลชมเชยและเงินรางวัล
2.เด็กชายภูผา ศาสนวิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลชมเชยและเงินรางวัล

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »