โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีน ระดับประถมศึกษา

1 min read

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายบุคลากรได้ส่งคุณครูเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีน ระดับประถมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “Learn & Play in Chiness เรียนภาษาจีนยังไงให้สนุก” จำนวน 2 คนคือ น.ส.ณัฐิกา ศรีทองและนายจิรวัฒน์ งามวงศ์วาน ณ ห้องประชุมแกรนด์พาร็ค 2 โรงเรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพฯ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »