โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

1 min read

วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ฝ่ายบุคลากร ส่งครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างนวตกรรม จำนวน 2 คน คือ นางพรกมล เงินเขียวและนางสาวยลลดา จูจันทร์ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »