โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก

1 min read

วันเสาร์ที่ 6 - อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ฝ่ายบุคลากร ส่งครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)” เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในด้านการจัดทำสารนิทัศน์ที่เป็นหลักฐานร่องรอยประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จำนวน 4 คน คือ นายธีรวัจน์ สามกษัตริย์ นางวรรณา อินทร์พระยาและนางสาวสุทธิดา ศรีทองเหลา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »