โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Compution Science Contest

1 min read

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Compution Science Contest ในงาน EDBA The Neo Innovation Expo 2023 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนักเรียนเข้าแข่งขัน BITCAR MISSION CHALLENCE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ลงนามโดย พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้แก่
1.เด็กชายพสธร เขมพาณิชย์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
2.เด็กชายณัฐกิตติ์ ชื่นสินธุวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
3.เด็กชานชย วะมะพุทธา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »