โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6

5 min read

 

ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ…

อนุบาลปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr

หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG

หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk

หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE

หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH

 

อนุบาลปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b

หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8

หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc

หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3

หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P

 

ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน

https://bit.ly/34yLMxb

https://bit.ly/2JTMOdj

https://bit.ly/2yEAzPt

https://bit.ly/2xeftqM

https://bit.ly/2Rpaf2B

https://bit.ly/3e9TUby

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน

https://bit.ly/39RMxSZ

https://bit.ly/2JQSWmD

https://bit.ly/34pWeXn

https://bit.ly/2y4EuVK

https://bit.ly/3c7TYXJ

https://bit.ly/2Xi1WJA

https://bit.ly/3c3y7jX

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต

https://bit.ly/3b0yzPW

https://bit.ly/3c79v9U

https://bit.ly/2Rpzcuw

https://bit.ly/2RqM83l

https://bit.ly/2xY0Isi

https://bit.ly/2Va0K8o

https://bit.ly/2JPYRZ4

https://bit.ly/39XCoE4

 

ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว

https://bit.ly/3e9VR84

https://bit.ly/2JOiwZH

https://bit.ly/39QADbS

https://bit.ly/34m444B

https://bit.ly/3e2tZTj

 

ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยที่ 1

https://bit.ly/3c8NSpJ

https://bit.ly/3c7W6Pd

https://bit.ly/2yNhtXE

https://bit.ly/2xfLij6

https://bit.ly/3c3A1kB

 

ประถมศึกษาปีที่ 1  ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา

https://bit.ly/2UV6hRh

https://bit.ly/2RpxUQj

https://bit.ly/2XlZcef

https://bit.ly/3e8YtmA

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย

https://bit.ly/2VjeNsc

https://bit.ly/34lSnuu

https://bit.ly/3ei9O3U

https://bit.ly/2XmvjKQ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก

https://bit.ly/2Xp6Xjs

https://bit.ly/2y0l44g

https://bit.ly/3aU7zBK

https://bit.ly/2JTQYCe

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก

https://bit.ly/34o7i7r

https://bit.ly/2UVVerd

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน

https://bit.ly/3e7IvZM

https://bit.ly/2UTh4LR

https://bit.ly/3aVNkUj

 

ประถมศึกษาปีที่ 2  วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1

https://bit.ly/2JQ1wlw

https://bit.ly/3aVa6LL

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629

 

ประถมศึกษาปีที่ 2  วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675

ประถมศึกษาปีที่ 2  ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709

 

ประถมศึกษาปีที่ 2  ภาษาไทย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576

 

ประถมศึกษาปีที่ 3  วิชาคณิตศาสตร์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315

 

ประถมศึกษาปีที่ 3  วิชาวิทยาศาสตร์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206

 

ประถมศึกษาปีที่ 3  ภาษาอังกฤษ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760

 

ประถมศึกษาปีที่ 3  ภาษาไทย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/37

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787

 

ประถมศึกษาปีที่ 4  วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/46

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006

 

ประถมศึกษาปีที่ 4  วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/43

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043

 

ประถมศึกษาปีที่ 4  ภาษาอังกฤษ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939

 

ประถมศึกษาปีที่ 4  ภาษาไทย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/39

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262

 

ประถมศึกษาปีที่ 5  วิชาคณิตศาสตร์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164

 

ประถมศึกษาปีที่ 5  วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739

 

ประถมศึกษาปีที่ 5  ภาษาไทย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107

 

ประถมศึกษาปีที่ 5  ภาษาอังกฤษ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935

 

ประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521

 

ประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722

 

ประถมศึกษาปีที่ 6  ภาษาอังกฤษ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670

 

ประถมศึกษาปีที่ 6  ภาษาไทย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492…

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »