โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชวันพระคริสสมภพ ณ วัดเซนต์หลุยส์

1 min read

Merry Christmas And Happy New Year 2024
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู  สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล นักเรียน และผู้ร่วมงาน เข้าร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชวันพระคริสตสมภพ ณ วัดเซนต์หลุยส์ โดยมีบาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นการคำนับและส่งความสุขในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพและปีใหม่ แด่คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์   คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ และเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »