โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

1 min read

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ วัดเซนต์หลุยส์ โดยคุณพ่อสานิจ สถะวีรวงส์ เป็นประธานในพิธี มาเซอร์ลูซีลาเนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน แห่บุษบกพระนางมารีย์เข้ามาที่โรงเรียนเพื่อให้คณะครู นักเรียนได้ถวายดอกไม้และขอพระพรจากพระนางมารีย์

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »