โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

1 min read

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ วัดเซนต์หลุยส์ โดยบาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีด้วยความศรัทธา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »