โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีบูชาขอบพระคุณรำลึกถึงพระคุณพระสังฆราช มิเชล ลังเยร์

1 min read

วันจันทร์ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ด้วยงานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณรำลึกถึงพระคุณพระสังฆราช มิเชล ลังเยร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีบาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์และเป็นผู้ลงนามผู้รับใบอนุญาต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบาทหลวงวิทยา เขียวประไพ , บาทหลวงพรสรร สิงห์ชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ และเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง และในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน มอบของขวัญแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามของบาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »