โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1 min read

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

      กิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานฟรังซิสฮอลล์  โดย เซอร์คาโรลีน  พันวิลัย เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม  การถวายพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  การขับร้องเพลงประสานเสียง ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น และร่วมกันขับร้องบทเพลงพระราชาในนิทาน  การจัดฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจบนจอ LED ของโรงเรียน ตลอดวันศุกร์ที่ 9 และวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  และการจัดบอร์ดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติของทุกห้องเรียน  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงงานหนักและตรากตรำพระวรกายมายาวนาน 70 ปี เพื่อพัฒนาประเทศในทุกด้านให้เจริญก้าวหน้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรไทย

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »