โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

1 min read

ครูที่ได้รับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปี 2565 จาก สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1. นางสาวพรนภา ปรัชญาคุณ ผู้บริหาร
2. นางสาวศศิ คำบุ ครู
3. นางสาวพาวิไล ทาศรีภู ครู
4. นางสุกัญญา ทวีวิทย์ ครู
5. นายธีรวัจน์ สามกษัตริย์ ครู
6. นางสาวนิภาพร บุญมา ครู
7. นางสาวภัศศิณีย์ หอระดี ครู

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »