โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

1 min read

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

 

เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา     ได้ส่งผู้แทนครูและนักเรียน  นำเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม ไปถวายแด่พระสงฆ์  ณ วัดปรก  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563    เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน  ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงไว้ตลอดไป

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »