โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562

1 min read

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้กำหนดการตรวจสุขภาพของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ดำเนินการตรวจโดยคุณหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  นักเรียนรับการตรวจสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีนักเรียนบางคนประสงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในโอกาสนี้ด้วย สถานที่ทำการตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ห้องประชุมหลุยส์ชั้น 2 และลานลีลาวดี

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »