โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และหัดเยอรมัน-คางทูม

1 min read

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และโรคหัดเยอรมัน-คางทูม แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »