โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

คัดกรองภาวะกระดูกสันหลัง

1 min read

วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้ร่วมกับคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ดำเนินโครงการคัดกรองป้องกันและรักษาทางกายภาพบำบัดภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็กวัยเรียน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 268 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 89 คน

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »