โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมRally ห้องเรียนอาเซียน

1 min read

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 กิจกรรมRally ห้องเรียนอาเซียน เป็นการต่อยอดจากหน่วยการเรียนรู้ เพื่อนบ้านต่างแดน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เด็กเกิดความยอมรับซึ่งกันและกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »