โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม “วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565”

1 min read
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของครูกวีแห่งแผ่นดิน จึงได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบประวัติ ความเป็นมา ตลอดจนผลงานอันทรงคุณค่าของสุนทรภู่  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีเวทีในการแสดงความสามารถทางภาษาไทย ได้แก่ การวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย การประกวดอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  การประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ  การประกวดอ่านออกเสียงทำนองเสนาะ และการแสดงละครชุด พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  ซึ่งผู้เรียนให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี  ตลอดจนได้แสดงความสามารถจนเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้อื่น
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »