โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมสานสัมพันธ์ปฐมวัย เขต 1

1 min read

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กระดับปฐมวัย ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ปฐมวัย เขต 1 ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ซึ่ง เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยแต่ละโรงเรียนในเขต 1 ของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมลฑลก

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »