โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “พลังแห่งการเรียนรู้”

1 min read

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “พลังแห่งการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2562
เซอร์ คาโลรีน สมศรี พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “พลังแห่งการเรียนรู้” และกิจกรรมวันอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันอังคารที่ 6 – วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 พร้อมมอบของรางวัลยอดนักอ่านให้กับนักเรียน อีกทั้งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมบิงโกคำควบกล้ำ กิจกรรมบิงโกคำไวพจน์ กิจกรรมสีเต้นระบำ กิจกรรมแบบจำลองซ่อน รวมถึงการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการอ่านและแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ร่วมงานทุกคนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความความรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมการ์ตูนความรู้ และกิจกรรมประเทศในอาเซียน เป็นต้น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »