โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวัน Happy Day

1 min read

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมวัน Happy Day (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)  ซึ่งได้รับเกียรติจากพระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์  เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา และผู้แทนพระสันตะปาปาประจำประเทศลาว เซอร์โคลัมบา สุพรรณี  ป่าเกรียงไกร  เซอร์ลูซีลาเนาวรัตน์ คำแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา คณะครู สมาคมผู้ปกครองฯ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »