โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาพระคุณครู”

1 min read

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กิจกรรมวันไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาพระคุณครู” ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดยเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวบทบูชาครู ผู้แทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนมอบพานดอกไม้และพานธูปเทียนแด่คุณครู พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่คุณครูในโอกาสวันไหว้ครู

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »