โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

1 min read

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีคุณพ่อเปโตร สมศักดิ์ ตู้สำราญ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาและผลงานของสุนทรภู่ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความอันตรายของยาเสพติด ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง โดยมีการจัดกิจกรรม คือ การประกวดความสามารถทางภาษาไทย การแสดงละคร ชุด พระอภัยมณี ตอน เจ้าละมานตีเมืองผลึก การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ การแข่งขันฟุตซอลของนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 การแข่งขันบาสเกตบอลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »