โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

1 min read

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดย บาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม ถวายพานพุ่มดอกไม้ และราชสดุดี การประกวดจัดป้ายนิเทศน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 การแสดงจินตลีลาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เพลงพระราชาในนิทาน และการขับร้องประสานเสียงประกอบท่าภาษามือ เพลงชะตาชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »