โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันคริสต์มาส

1 min read

วันศุกร์ที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม โดยวันดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับวันเกิดจริงๆ ของพระเยซู คริสต์มาสเป็นเทศกาลที่สำคัญ และการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม การเฉลิมฉลองวันสมโภชพระคริสตสมภพ(คริสต์มาส)  2023 ขึ้น โดยมีเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง เป็นประธานในพิธี ภายในงานประกอบด้วยการแสดง “การบังเกิดของพระกุมารเยซู” /การมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี, การแสดงของนักเรียนกิจกรรมเกมส์ต่าง ๆ และการจำหน่ายอาหาร และในคืนวันอาทิตย์ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะครูพนักงานและนักเรียนจิตอาสาเลาดาโตซี โรงเรียนเซนต์เซนต์หลุยส์ศึกษาได้ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่วัดเซนต์หลุยส์ เพื่อส่งมอบความสุขในเทศกาลพระคริสตสมภพ

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »