โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์

1 min read

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มีพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.00 น. โดยคุณพ่อสานิจ  สถะวีรวงส์ เป็นประธานในพิธี เซอร์ลูซีลา  เนาวรัตน์  คำแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  นักเรียน เข้าร่วมพิธี และร่วมขบวนแห่บุษบก ท่านนักบุญหลุยส์กษัตริย์ ไปยังโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อให้คณะครู  นักเรียน พนักงานได้ถวายดอกไม้ แด่นักบุญหลุยส์กษัตริย์ ซึ่งท่านเป็นแบบอย่างที่ดี เรื่องความเสียสละ และความกล้าหาญ

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »