โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์

1 min read

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มีพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.00 น. โดยคุณพ่อสานิจ  สถะวีรวงส์ เป็นประธานในพิธี เซอร์ลูซีลา  เนาวรัตน์  คำแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  นักเรียน เข้าร่วมพิธี และร่วมขบวนแห่บุษบก ท่านนักบุญหลุยส์กษัตริย์ ไปยังโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อให้คณะครู  นักเรียน พนักงานได้ถวายดอกไม้ แด่นักบุญหลุยส์กษัตริย์ ซึ่งท่านเป็นแบบอย่างที่ดี เรื่องความเสียสละ และความกล้าหาญ

 

About Post Author

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »