โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

HAPPY FEAST DAY เซอร์คาโรลีน พันวิลัย

1 min read

17 กรกฎาคม 2563
ฝ่ายบุคลากรได้จัดกิจกรรม HAPPY FEAST DAY แด่ เซอร์คาโรลีน พันวิลัย
ณ ลานฟรังซิสฮอลล์ โดย ครูอุระวรา นำภาวนาและ คณะครู นักเรียนผู้ร่วมงานได้ร่วมกันแสดงความยินดีพร้อมทั้ง มอบของขวัญแด่เซอร์ในโอกาสวันชื่นชมยินดีนี้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »