โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

Happy Feast Day บราเดอร์ เปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี

1 min read

13 กรกฎาคม 2563

ฝ่ายบุคลากรได้จัดกิจกรรม WEL COME  TO OUR  SCHOOL   HAPPY  FEAST  DAY แด่  บราเดอร์ ณัฐพล   เอี่ยมเศรษฐี ณ ลานฟรังซิสฮอลล์    โดย เซอร์คาโรลีน    พันวิลัย คณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงานได้ร่วมกันแสดงความยินดีพร้อมทั้ง มอบของขวัญแด่คุณพ่อในโอกาสวันชื่นชมยินดีนี้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »