กีฬาสี พิกุลเกมส์ ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีพิกุลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ วันที่ 24 ตุลาคมถึง 29 ตุลาคม 2561 โดยใช้ชื่อว่า ตำนานแห่งดวงดาว   แบ่งออกเป็น 4 สีคือ สีแดง  สีฟ้า  สีเหลือง และสีส้มเริ่มการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆดังนี้ ฟุตซอล  บาสเกตบอล  แชร์บอล  ปิงปอง และกรีฑา วันที่ 24-26 ตุลาคม ตามตารางการแข่งขัน พิธีเปิดและปิดในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม  เป็นประธานในพิธีเปิด และเซอร์มารี-เอมเม  โพธิทองเป็นประธานปิด