โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

โครงการทำฟันฟรี

1 min read

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
คลินิกทันตกรรมเซ็นต์หลุยส์ จัดทีมแพทย์ และผู้ช่วยเข้ามาตรวจสุขภาพปาก และฟันให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 และ 6 ภายหลังการตรวจทางคลินิก จะจัดทำรายงานผลและมอบเอกสารสิทธิ์ในการรักษาฟันฟรีให้กับทางโรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »