โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

โครงการต้นกล้า เพาะรัก

1 min read

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ได้นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณครู ผู้ปกครอง และ นักเรียนจากโครงการต้นกล้า เพาะรัก ไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการ คามิลเลี่ยน ลาดกระบังโดยมีผู้แทนคุณครู และนักเรียนนำไปมอบให้พร้อมกับให้นักเรียนได้ศึกษากิจกรรมของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรักเมตตาต่อผู้ยากไร้อื่น ๆ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »