โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

โครงการค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์บูรณาการ STEM

1 min read

วันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์บูรณาการ STEM  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5  จำนวน 124 คน  ณ ฟาวเท่น ทรี รีสอร์ท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์และการคิดเชิงคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในรูปแบบบูรณาการ STEM   มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม  รวมทั้งได้ศึกษาความรู้จากฟาร์มเกษตร และเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด   นักเรียนได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานอย่างเต็มที่

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »