โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

แสดงความยินดี คุณพ่อเปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐ โอกาสบวชเป็นพระสงฆ์

1 min read
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »