โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

1 min read

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
ทางกองอำนวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้เข้าที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามจุดต่างๆของโรงเรียน ได้แก่ ห้องเรียน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณโดยรอบโรงเรียนโดยทางโรงเรียนได้ขอขอบคุณผู้ปกครองเด็หญิง นวพร เบ็ญจเรย์ และทีมงานทุกท่าน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »