โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เตรียมพร้อมรับการเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564

1 min read

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา มีมาตรการควบคุม ทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามจุดต่างๆของโรงเรียน ได้แก่ ห้องเรียน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณรอบโรงเรียน เพื่อพร้อมรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »