โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เซนต์หลุยส์ไนท์ ครั้งที่ 27

1 min read

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 “Colorful Folk Ways of Saint Louis Night 27th” คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์หลุยส์ศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดงานเซนต์หลุยส์ไนท์ ครั้งที่ 27 โดยใช้ชื่องานว่า“Colorful Folk Ways of Saint Louis Night 27th” เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน และเป็นกำลังใจให้แก่บุตรหลานของเรา รวมทั้งยังเป็นการแสดงพลัง และความเป็นหนึ่งเดียว ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนของเรา สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง สนับสนุนกองทุนสวัสดิการครูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่า บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม และความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงของนักเรียนทุกชุด

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »