โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เข้าร่วมรำโปรยดอกไม้ในโอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์

1 min read

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยฝ่ายจิตตาภิบาล นำนักเรียนจำนวน 12 คน เข้าร่วมรำโปรยดอกไม้ในโอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติศีลมหาสนิทซึ่งเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »