โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เข้าร่วมงาน EDBA The Neo Innovation Expo 2023

1 min read

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ประกอบด้วย เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมงาน EDBA The Neo Innovation Expo 2023 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยโรงเรียนได้นำผลงานรางวัลเชิดชูเกียรติจากการแข่งขัน MRT SUMO ROBOT COMPETITION 2024 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ไปจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งประธานในพิธี คือ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม และแขกผู้เกียรติภายในงาน ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Computer Science Contest ในรายการต่าง ๆ อีกด้วย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »