โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด

1 min read

วันที่ 3 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เด็กชายแทนคุณ คำพูน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ KASETSART TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 รุ่นอายุ 7 – 8 ปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »