โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อำลาเซอร์ ปาตริส ปรัชญาคุณ

1 min read

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 คุณครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาทุกท่านอำลาเซอร์ ปาตริส ปรัชญาคุณ ณ ห้องประชุมหลุยส์ 4 โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »