โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และการประเมินฐานสมรรถนะในวิชาสังคมศึกษาฯ

1 min read

วันเสาร์ที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายบุคลากรได้ส่งคุณครูรุ้งนภา โคตรนารินทร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดการเรียนรู้และการประเมินฐานสมรรถนะในวิชาสังคมศึกษาฯ”ในระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »