โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแนะแนวยุคใหม่

1 min read

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแนะแนวยุคใหม่ ในวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ ประกอบด้วย พญ. จิตตินันท์ ชิ้นปิ่นเกลียว กุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม และคุณ ขวัญข้าว เตชวีรพงศ์ นักจิตวิทยาคลินิก จากโรงพยาบาลตากสิน นายชัยมงคล ลอดรันดา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »