โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “การศึกษาฐานสมรรถนะ…จากหลักสูตรสู่ห้องเรียน”

1 min read

วันเสาร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 อบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “การศึกษาฐานสมรรถนะ...จากหลักสูตรสู่ห้องเรียน”ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีคุณครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 4 คน คือ นางสาวสุรีย์ ตริการช่าง นางสาวพาวิไล ทาศรีภู นายพัฒนา ธรรมดี และ นายธง เสริมศิริ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »